Elite » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Frans: de vorm van de subjonctif

De aanvoegende wijs, in het Frans de subjonctif genaamd, zorgt voor Nederlanders vaak voor grote problemen. In tegenstelling tot het Nederlands wordt deze wijs in het Frans frequent gebruikt. Eigenlij…
Donald Duck pockets

Donald Duck pockets

De Donald Duck pockets kennen een grote populariteit in Nederland. De allereerste pocket 'Donald en de zebra-mossel' uit 1970 was nog deels in zwart-wit en telde 255 bladzijden. Sindsdien is de produc…
Vormen van beeldspraak

Vormen van beeldspraak

Vaak zeggen we dingen de we niet letterlijk bedoelen. Als iemand neuzen telt, telt die persoon niet letterlijk neuzen, maar telt hij hoeveel mensen aanwezig zijn. Als iemand bergen werk heeft, is de h…
Japans: iemand groeten - ojigi en aisatsu buigen en groeten

Japans: iemand groeten - ojigi en aisatsu buigen en groeten

In Japan is beleefdheid erg belangrijk. Als je iemand wil groeten, moet je rekening houden met een aantal gedragsregels. Zo schudden Japanners elkaar liever niet de hand, maar tonen ze respect naar el…
Formuleringsfouten: de standaardfoutenlijst

Formuleringsfouten: de standaardfoutenlijst

De standaardfoutenlijst is een lijst van formuleringsfouten uit het methodeboek Nieuw Nederlands. De fouten die in deze lijst staan worden vaak gemaakt door schrijvers. In de lijst wordt onder andere…

Frans: het betrekkelijk voornaamwoord

Het Frans kent verschillende betrekkelijk voornaamwoorden. Voor elk van deze voornaamwoorden gelden specifieke regels die door Nederlanders niet altijd als gemakkelijk worden ervaren. Hier wordt kort…
Soorten hulpwerkwoorden: herkennen aan de vorm en betekenis

Soorten hulpwerkwoorden: herkennen aan de vorm en betekenis

In het Nederlands onderscheiden we vijf soorten hulpwerkwoorden: hulpwerkwoorden van tijd (voltooide tijd en toekomende tijd), lijdende vorm, causaliteit, modaliteit en aspect. Zoals het woord het zeg…

Frans: het gebruik van de subjonctif

De aanvoegende wijs, in het Frans de subjonctif genaamd, zorgt voor Nederlanders vaak voor grote problemen. In tegenstelling tot het Nederlands wordt deze wijs in het Frans frequent gebruikt. Eigenlij…
Koppelteken: regels

Koppelteken: regels

Het koppelteken is een leesteken dat wordt gebruikt om de structuur tussen woorddelen en woorden te verduidelijken. In het Nederlands bestaan er negen regels voor het gebruik van koppeltekens. Er zijn…
Het/een aantal mensen is/zijn: enkelvoud of meervoud?

Het/een aantal mensen is/zijn: enkelvoud of meervoud?

Is "een aantal mensen zijn" grammaticaal of is "een aantal mensen is" dat? En is het "een eental mensen die" of "een aantal mensen dat"? Sommige mensen ergeren zich aan de meervoudsvariant. "Aantal" i…